1. Decizia nr. 75/2021 privind soluţionarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în baza art. 475 şi următoarele din Codul de procedură penală, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

  • În cazul infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori a aderarii sau sprijinirii sub orice formă a unui astfel de grup, termenul de prescripţie a răspunderii penale se calculează în raport cu limita maximă a pedepsei prevăzute de textul de lege, respectiv 20 de ani, indiferent de pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional.

 

  1. Decizia nr. 748/2021 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară

  • Dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, ,,Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru “ sunt neconstituţionale.
  • Dat fiind faptul că tarifele percepute pentru înscrierea într-un registru public, de asigurare a publicităţii, nu sunt în directă legătură cu caracterul juridic de executorialitate a înscrisului, reglementarea criticată este de natură să impună, sub aspectul costurilor, o sarcină disproporţionată cu privire la creditor.