Avocat achiziții publice. Etapele procedurii de achiziții publice

Noțiunea de achiziții publice cuprinde obținerea de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţii publice de către autorităţile contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public. Cadrul legislativ este reprezentat de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, reglementând procedura de atribuire a contractului de achiziții publice şi de organizare a concursurilor de soluţii,precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executare contract de achiziţii publice. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută pentru experiența vastă în domeniul de achiziții publice, fiind esențială apelarea la un avocat achiziții publice sau un avocat consultanță achiziții publice care poate oferi servicii precum interpretare legislației aferente, pregătire documentației necesare, formulare contestație achiziție publică, negociere contract de achiziții publice, precum și orice alt tip de serviciu aferent procedurii în cauză.

Avocat consultanță achiziții publice. Etapele procedurii de achiziții publice

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, atribuirea unui contract de achiziţii publice/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape, autoritățile contractante având obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţii publice trei etape distincte:

  1. Etapa de planificare/pregătire;
  2. Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru;
  3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru.

Etapa de planificare/pregătire presupune identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă. În ceea ce privește etapa de organizare a procedurii de atribuire, procedura de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP (sistemul electronic de achiziții publice) şi se finalizează odată ce se încheie contractul de achiziţii publice/acordului-cadru. SEAP este definit în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ca fiind sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional. Un avocat consultanță achiziții publice vă poate oferi asistență de specialitate pe toată durata procedurii de achiziții publice, asigurând conformitatea cu normele prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Avocat licitații publice. Derulare procedura de atribuire a contractului de achiziții publice prin licitații publice

Autoritățile contractante acordă contractul de achiziții publice prin licitații publice deschise sau restrânse. În cadrul procedurii de licitaţii publice deschise orice operator economic are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de participare, fiind inițiată prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. Aceasta are o singură etapă obligatorie. În cadrul procedurii de licitaţii publice restrânse orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare, urmând ca numai candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autorităţile contractante să aibă dreptul de a depune oferta în etapa ulterioară. Aceasta se desfășoară în 2 etape obligatorii, respectiv etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie și etapa depunerii ofertelor de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare. Un avocat licitații publice joacă un rol important în procedura de licitații publice, contribuind prin expertiza sa juridică la asigurarea unui rezultat favorabil.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă servicii de specialitate în procedura de achiziții publice, în cadrul ei activând avocați specializați cu o vastă experiență în domeniu. Pentru a beneficia de suportul nostru, ne puteți contacta accesând formularului de contact disponibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

„În societatea contemporană, domeniul de achiziții publice este din ce în ce mai mult în dezvoltare, motiv pentru care considerăm că asistența unui avocat licitații publice este necesară, întrucât datorită experienței, acesta poate aborda strategii adaptabile fiecărei spețe în parte pentru a maximiza șansele de reușită în domeniul de achiziții publice.”, , a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, etapele procedurii de achiziții publice reprezintă un aspect complex, care necesită asistență juridică din partea unui avocat achiziții publice. Fiecare etapă are rolul său critic, fiind esențială o atenție sporită la detalii și o cunoaștere detaliată a cadrului juridic. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a asistat numeroși clienți în procedura de achiziții publice, indiferent dacă au avut calitatea de autorități contractante sau operatori economici, oferind servicii precum interpretare legislației aferente, pregătire documentației necesare, formulare contestație achiziție publică, negociere contract de achiziții publice, redactare anunțurilor de participare, revizuire contract de achiziții publice, analizarea riscurilor, precum și orice alt tip de serviciu aferent procedurii în cauză.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.