Aspecte generale privind cesiunea de părți sociale

Transferul părților sociale este modalitatea prin care proprietatea asupra părților sociale deținute de un asociat într-un SRL este transferată către o persoană fizică sau juridică ca urmare a încheierii unui contract de cesiune. Pentru a efectua o cesiune părți sociale, este esențială colaborarea cu un avocat drept comercial, care poate oferi consultanță juridică privind transferul părților sociale și efectele sale, precum și asistență în redactarea unui contract cesiune cu respectarea voinței părților și areglementărilor în vigoare privind vânzarea părților sociale.

Avocat cesiune părți sociale. Contract de cesiune

Cesiunea de părți sociale reprezintă un act prin care un asociat al unui SRL transferă dreptul de proprietate asupra părților sociale pe care le deține către o altă persoană fizică sau juridică. Această procedură este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale din România și impune respectarea anumitor formalități legale pentru a fi valabilă. Transferul de proprietate în cadrul unui SRL se face în baza unui contract de cesiune, între cedent (asociatul care vinde părțile sociale) și cesionar (persoana care dobândește părțile sociale). Contractul trebuie să conțină toate clauzele esențiale, inclusiv prețul și modalitățile de plată, numărul de părți sociale transferate, precum și alte condiții specifice. Un contract cesiune poate fi negociat de părți și cuprinde drepturile și obligațiile părților din momentul în care se realizează transferul de proprietate în cadrul unui SRL până la finalizarea procedurii de înscriere a mențiunilor la ONRC. În acest sens, un avocat cesiune părți sociale vă poate asigura asistența juridică în etapa negocierii condițiilor în care va fi încheiat contractul de cesiune, precum și în pregătirea documentației necesare în vederea încheierii cesiunii de părți sociale și finalizarea  formalităților la Registrul Comerțului.

Avocat drept societar. Adunarea Generală a Asociaților

În primul rând, pentru a valida o cesiune părți sociale este necesară aprobarea adunării generale a asociaților SRL-ului, în conformitate cu prevederile statutului societății. Adunarea Generală a Asociaților poate decide acceptarea cesionarului ca asociat nou al societății, fiind adesea necesară pentru ca cesionarul să poată deveni parte a societății și să își exercite drepturile.  În unele cazuri, Adunarea Generală a Asociaților poate decide modificarea statutului societății pentru a reflecta schimbările aduse de cesiunea de părți sociale, cum ar fi actualizarea listei de asociați. În plus, având în vedere implicațiile fiscale și financiare ale cesiunii se poate decide printr-o hotărâre AGA care va fi tratamentul contabil al tranzacției și alte aspecte privind distribuirea profitului rezultat din cesiune.  Înainte de convocarea adunării pentru aspecte privind cesiunea de părți sociale, cedentul și cesionarul trebuie să respecte procedurile stabilite de lege și de statutul societății, inclusiv convocarea corectă a AGA, furnizarea de informații complete despre tranzacție și asigurarea quorum-ului necesar pentru a lua decizii valabile, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă asistența juridică a unui avocat drept societar pentru a se asigura că vânzarea părților sociale este conformă cu legislația în vigoare și că interesele părților implicate sunt protejate în mod adecvat.

Avocat Registrul Comerțului. Înregistrarea la Registrul Comerțului

Cesiunea de părți sociale trebuie înregistrată la Registrul Comerțului în care este înscrisă societatea respectivă. Înregistrarea presupune depunerea unui contract cesiune și a tuturor documentelor necesare, printre care amintim Hotărârea AGA, Statutul sau Actul Constitutiv al societății actualizat, în conformitate cu reglementările în vigoare, motiv pentru care asistența juridică din partea unui avocat Registrul Comerțului este necesară pentru ca procedura să se desfășoare fără piedici și într-un timp scurt. Consultarea unui avocat Registrul Comerțului sau a unui avocat drept societar reprezintă o etapă importantă pentru succesul procedurii de cesiune părți sociale având în vedere expertiza și cunoștințele juridice pe care le implică aceasta, pentru a întocmi și depune documentele necesare în mod legal și la termenele stabilite prin Legea societăților 31/1990.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă servicii specializate pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului cu ajutorul unui avocat drept comercial sau avocat drept societar care vă pot asista pe parcursul întregului proces. Pentru a beneficia de suportul nostru în ceea ce privește transferul de părți sociale ne puteți contacta accesând formularului de contact disponibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

„În practică, s-a constatat că este esențială consultarea unui avocat drept societar în ceea ce privește vânzarea părților sociale întrucât acest proces implică înțelegerea detaliată a reglementărilor din Legea societăților 31/1990, a cerințelor legale specifice tipului de societate și a procedurilor necesare pentru transferul de proprietate în cadrul unui SRL”, a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În final, cesiunea de părți sociale reprezintă o modalitate prin care un asociat poate transfera dreptul său de proprietate asupra părților sociale către o altă persoană fizică sau juridică, operațiune reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale din România ce implică negocierea și redactarea unui contract de cesiune, aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților pentru validarea tranzacției și înregistrarea formalităților la Registrul Comerțului. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice de specialitate în toate ariile de practică, cu precădere în domeniul Corporate, echipa noastră demonstrând o înțelegere complexă a legislației comerciale și a reglementărilor aferente, oferind soluții juridice clare și eficiente tuturor clienților care au solicitat serviciile unui avocat cesiune părți sociale sau avocat drept comercial.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.