Asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silita în România

Potrivit Codului de Procedura Civilă, executorul judecătoresc, la cerere creditorului, este cel ce solicita încuviințarea executării silite de către instanța de executare. Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare si a titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită. Din aceste considerente, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat executare silita care să vă asiste și să vă reprezinte în toate etapele procedurii de executare silită. O echipa de avocați specializați în executări silite poate oferi consultanță juridică de specialitate, poate întocmi și depune actele necesare, poate gestiona relația cu executorul judecătoresc și poate asigura respectarea tuturor procedurilor legale pentru a maximiza șansele de recuperare a creanțelor.

Avocați specializați în executări silite. Efectuarea actelor de executare silită

Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea pronunțată de instanța de judecata. Totodată, debitorul va fi somat să își îndeplinească obligațiile, cu arătarea faptului că, în măsura in care nu va proceda astfel executarea silita va continua. De regula, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea. Totuși, debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut la cererea creditorului din beneficiul acestui termen, dacă, de exemplu, debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite si nu numai. Așadar, echipa de avocați specializați în executări silite vă poate informa cu privire la modalitățile prin care debitorul este decăzut din beneficiul termenului de plata si vă poateasista la redactarea și depunerea cererilor necesare pentru inițierea procedurilor de executare silită.

Avocat executare silită. Perimarea, amânarea si suspendarea executării silite

Perimarea, amânarea și suspendarea executării silite reprezintă mecanisme legale distincte care reglementează modul în care se desfășoară procesul de executare silită. În timp ce perimarea duce la desființarea actelor de executare, amânarea și suspendarea oferă doar o întrerupere temporară a procesului, fiecare având condiții și efecte specifice.

Perimarea intervine atunci când creditorul, din propria culpă, nu îndeplinește un act sau demers necesar executării silite ce i-a fost solicitat de către executorul judecătoresc în termen de 6 luni. În acest caz, executarea silita se perimă de drept. Instanța de executare constată perimarea, ceea ce duce la desființarea tuturor actelor de executare, cu excepția celor care au realizat parțial creanța și accesoriile. Totuși, creditorul poate formula o nouă cerere de executare silită în interiorul termenului de prescripție.

Amânarea executării silite este posibilă doar în anumite condiții. Executorul judecătoresc poate amâna executarea dacă procedura de citare sau întocmirea anunțurilor de vânzare nu au fost îndeplinite sau dacă creditorul nu și-a îndeplinit obligațiile. Amânarea reprezintă o întârziere temporară a procesului de executare, menită să asigure respectarea corectă a procedurilor legale și protejarea drepturilor tuturor părților implicate.

Suspendarea executării silite implică oprirea temporară a actelor de executare. Pe durata suspendării, actele de executare efectuate anterior și măsurile de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor și conturilor bancare rămân în vigoare, exceptând cazurile în care legea sau o hotărâre judecătorească dispune altfel. După încetarea suspendării, executorul, la cererea părții interesate, poate dispune continuarea executării, cu condiția ca actele de executare sau executarea silită însăși să nu fi fost desființate de instanță sau să nu fi încetat prin efectul legii.

Înțelegerea acestor diferențe este esențială pentru gestionarea corectă și eficientă a procedurilor de executare silită, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomanda apelarea la serviciile unui avocat executare silita pentru a primi consultanta de specialitate in acest sens.

“Apelare la serviciile unui avocat executări silite este esențială pentru a vă asigura că urmați toți pașii impuși de lege în procedura executării silite, atât pentru creditor, cât și pentru debitor”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la serviciile unui avocat executare silita și ale unui avocat executare silită pentru a vă sprijini în soluționarea oricăror probleme legate de executarea silită. Avem o echipă dedicată de avocați cu expertiză în  executare silită pregătită să vă ofere asistență juridică detaliată și de cea mai înaltă calitate prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/

Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.

Avocat executări silite. Încetarea executării silite

Executarea silită încetează dacă obligația prevăzută în titlul executoriu este îndeplinită integral, nu mai există bunuri urmăribile, creditorul renunță la executare, titlul executoriu este desființat sau executarea este anulată. Executorul judecătoresc întocmește o încheiere motivată pentru a comunica încetarea către creditor și debitor. În cazurile de lipsă de bunuri, renunțare la executare sau anulare, titlul executoriu se returnează creditorului. Executarea silită poate fi reluată totuși dacă sunt îndeplinite condițiile legale, inclusiv asupra acelorași bunuri, în termenul de prescripție pentru obținerea executării. Un avocat executări silite va poate îndruma atât pe parcursul procedurii de executare silita, cât și în privința analizei situației dumneavoastră și calcularea termenului de prescripție pentru a obține executarea silita, în măsura în care aceasta a încetat.

Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații are o vastă experiență în executări silite, fiind recunoscută internațional pentru proiectele complexe în cadrul cărora au obținut recuperarea unor creanțe valoroase. Pentru a beneficia de o reprezentare juridică adecvată și pentru a identifica și susține în mod corespunzător argumentele ce fundamentează cererea de executare silita, se recomandă angajarea unui avocat executarea silită, care poate oferi asistență juridică în toate etapele procesului și poate ajută la obținerea unei soluții favorabile pentru client.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.