Categorie: Litigii și arbitraj internațional

Neachitarea amenzilor contraventionale inlocuita cu munca in folosul comunitatii

Textul integral al Ordonantei: Art. I. Alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul […]

Tribunalul Galati a decis in mod irevocabil convertirea in RON a creditului in franci elvetieni

Instanta de recurs a admis recursul, pentru urmatoarele motive: In hotararea data de prima instanta au fost ignorate, atat reglementarile din dreptul intern invocate de parti, cat si directivele europene la care a facut referire reclamanta, respectiv Directiva nr. 93/13/CEE, precum si interpretarile date dreptului comunitar prin cauza C-26/13 a Curtii de Justitie a Uniunii […]

Legea nr. 11/1991 privind concurenta neloiala a fost modificata

Textul integral al Ordonantei: Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. – Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 1. – […]

Exceptie de neconstitutionalitate admisa, referitor la competenta instantei de executare

În Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 348 din 17 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedura civila. Integral 1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. […]

Modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

In Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie a.c. a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. In extras „ Avand in […]

Exceptie de neconstitutionalitate admisa, referitor la Legea medierii

In Monitorul Oficial nr. 464 din data de 25 iunie 2014, a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 266 din 7 mai 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedura civila, precum si celor ale art. 2 alin. (1) si (1²) si art. 60¹ din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei […]

Hotararea CEDO din 3 decembrie 2013 in Cauza Vararu impotriva Romaniei.

In Monitorul Oficial nr. 442 din 17 iunie a.c. a fost publicata Hotararea CEDO din 3 decembrie 2013  in Cauza Vararu impotriva Romaniei (Cererea nr. 35.842/05). Strasbourg,  DEFINITIVA, 3 martie 2014 Hotararea a devenit definitiva in conditiile prevazute la art. 44 §2 din Conventie. Aceasta poate suferi modificari de forma. In Cauza Vararu impotriva Romaniei, […]

Au fost stabilite despagubirile pentru persoanele fizice care au constituit depozite la C.E.C. S.A. in vederea achizitionarii unor autoturisme

Textul integral:   Art. 1 (1) Prezentul articol reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme. (2) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit […]

Litigiile in care se solicita inghetarea cursului de schimb valutar la data acordarii creditului pot fi castigate

Textul deciziei: HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 30 aprilie 2014(*) „Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau un furnizor și un consumator – Articolul 4 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (1) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excludere a clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat […]

CCR a decis prin Decizia nr. 111/2014 ca prevederile art.4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 sunt constitutionale

Textul integral al Deciziei: Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 raportate la art. 31 şi 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată […]