Categorie: Litigii și arbitraj internațional

CCR a decis ca este neconstitutionala prevederea legala referitoare la obligatia de a participa la sedinta de informare privind avantajele medierii

Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţiile de neconstituţionalitate cu care a fost investita, printre care: Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 192∕2006 privind medierea şi […]

Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 84/2013 aprobata, cu modificari

Textul integral al Legii: Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 11 septembrie 2013, cu următoarea modificare: […]

Prevederile art. 673 ind. 11 alin. (1) teza finala din vechiul Cod de procedura civila privind posibilitatea vanzarii bunului unor coproprietari de catre executorul judecatoresc

Textul integral al Deciziei: Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 673^11 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Paula Bazacopol în Dosarul nr. 31.460/3/2012*) al Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 541D/2013 al Curţii Constituţionale. La […]

Recurs in interesul legii referitor la prescriptia extinctiva

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat următoarele:   “1. Problema de drept care a generat practică neunitară Prin recursurile în interesul legii promovate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că nu există un punct de vedere unitar în practica […]

Expropriere in fapt. Acordarea de despagubiri reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta

Textul integral al Deciziei: Reclamanţii M.G. și M.C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Bucureşti, prin primar general, Primăria Sectorului 2 Bucureşti şi S.C. L.C. SA., obligarea pârâţilor să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul teren în suprafaţă de 509,4 mp, situat în Bucureşti, cu plata sumei de 7.400 lei pentru lipsa […]

Rezolutiunea contractului sinalagmatic

Textul integral al Deciziei: R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE SECŢIA A II-A CIVILĂ eDecizia nr. 194/2013 Dosar nr. 133/3/2010 Şedinţa publică de la 24 ianuarie 2013 Asupra recursurilor de faţă; Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, la 21 octombrie 2009, sub nr. […]

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000

Textul integral: Parlamentul României adoptă prezenta lege.    Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:    1. La articolul 7, alineatele (3) şi (31) se […]

ICCJ – Decizia nr. 2964 din 7.03.2013

Textul integral al Deciziei: Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Craiova – Sectia contencios administrativ si fiscal, la data de 28 iulie 2011, reclamantul CI a chemat in judecata organul fiscal X, solicitand instantei anularea Dispozitiei nr.6591/22.02.2011 si a Deciziei nr.33/ 03.01.2011 emise de parat. In motivarea actiunii, a aratat reclamantul ca, la data de 03.01.2011 paratul […]

Dreptul de superficie. Conditii de constituire

Textul integral al Deciziei:   I – Hotararea pronuntata in cauza de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila ca prima instanta. Prin sentinta civila nr. 16477 din 5 noiembrie 2012, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila, a admis actiunea formulata de reclamanta SC F. SA in contradictoriu cu parata SC A. SA si, in consecinta, a […]

ICCJ. Eroare materiala cu privire la taxa de timbru

Textul integral al deciziei: Deliberand asupra contestatiei in anulare, din actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele: Prin sentinta nr. 325 din 27 ianuarie 2009 Tribunalul Comercial Mures, s-a respins exceptia privind inadmisibilitatea actiunii, formulata de parata SC P.L. SRL si a fost admisa actiunea reclamantei SC A. SRL formulata in contradictoriu cu paratele SC P.L. […]