• office@avocatpavel.ro
 • Categorie: Articole

  Riscurile neplăţii de către angajatori a contribuţiilor sociale

  În conformitate cu prevederile respectivului Ordin, a fost aprobat modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Astfel, nomenclatorul «Subvenţii/Scutiri/Reduceri» se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din respectivul Ordin. Pentru acordarea şi declararea […]

  Prin Proiectul de Cod fiscal ar putea fi redusa cota unica de impozitare

  De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt […]

  Societăţile ar putea avea un nou cod unic de identificare. Proiect de lege de modificare a actelor normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

  În conformitate cu prevederile respectivului Proiect de lege, atât Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cât şi Oficiile judeţene vor fi incorporate în Sistemul de interconectare a registrelor comerţului, ce reprezintă un sistem european în care vor fi cuprinse toate registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene. Pentru ca acest sistem să poată fi aplicabil […]

  Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

  Astfel, potrivit Ordinului, Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii pentru: contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz; sediile secundare înfiinţate de contribuabilii […]

  Proiect de lege privind contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile

  Prin proiectul legislativ se doreste crearea unui cadru legal complex si cuprinzator in ceea ce priveste contractele de credit garantate cu bunuri imobile destinate consumatorilor. Proiectul isi propune atat transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2014/17/UE cat si reglementarea unor aspecte specifice pietei si practicilor nationale. De asemenea, intermediarii trebuie sa tina cont de […]

  Insolventa persoanelor fizice. Partea a III – a

  Pana la momentul la care indeplinirea planului este confirmata de catre instanta de insolventa, debitorul este obligat: a)     Sa utilizeze veniturile si activele sale in concordanta cu planul aprobat; debitorul trebuie sa se abtina de la orice tranzactii sau comportamente care ar conduce esecului planului; b)    Sa desfasoare activitati adecvate, generatoare de venituri si, in […]

  Proiect de cod fiscal- se modifica impozitul pe cladiri

  Acest impozit va fi stabilit in functie de destinatia proprietatii – cladiri – rezidentiale şi cladiri nerezidentiale, in mod diferit fata de prezenta reglementare care prevedere stabilirea impozitului in functie de personalitatea juridica a proprietarului: persoane fizice sau juridice. Astfel, pentru cladiri rezidentiale, cota impozitului va fi cuprinsa intre 0,08 %- 0.2%. In cazul persoanelor […]

  Mecanismul de feedback al pacientului in spitalele publice

  In vederea indeplinirii scopului prevazut, Mecanismul de feedback al pacientului cuprinde urmatoarele masuri: a)     înregistrarea opiniilor pacientilor internati privind calitatea serviciilor oferite în cadrul unitatii sanitare, prin completarea directa a Chestionarului de feedback al pacientului; b)    înregistrarea sesizarilor electronice referitoare la calitatea serviciilor oferite si la integritatea personalului unitatii sanitare în/din cadrul unitatii sanitare, prin […]

  Ce reprezinta indicii ROBOR si EURIBOR?

  Bancile se imprumuta intre ele pentru a-si acoperi nevoile de lichiditate de moment sau pentru a-si steriliza lichiditatea suplimentara de care dispun. Nevoia de lichiditate poate aparea atunci cand o banca inregistreaza un numar mai ridicat de cereri de creditare din partea clientilor, sau in anumite perioade cand Banca Nationala a Romaniei (BNR) impune cerinte […]

  Majorarea cuantumului diurnei pe care societatile o pot acorda fara sa plateasca impozite sau contributii

  In conformitate cu prevederile respectivului Ordin, cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare se majoreaza la valoarea de 17 lei. Prevederile anterioare cu privire la cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare erau prevazute la art. 9 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada […]