Pavel, Mărgărit și Asociații

Pavel Mărgărit și Asociații asigură asistența juridică în vânzarea părților sociale ale unei importante societăți din România ce are drept obiect de activitate importul și distribuția de echipamente medicale

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asigură asistența juridică în vânzarea de părți sociale a unei importante societăți din România, ce are drept obiect de activitate importul și distribuția de echipamente medicale în România,  asistența juridică cuprinzând în acest stadiu analiză și semnalarea către client a celor mai importante aspecte ce trebuie avute în vedere […]

Cum se poate modifica planul urbanistic zonal (PUZ) în România?

Planul urbanistic zonal (PUZ) în România este un instrument important pentru dezvoltarea urbanistică a unei zone dintr-o localitate, conținând informații detaliate despre toate funcțiunile zonei, cum ar fi locuințele, spațiile verzi din România, instituțiile publice, serviciile etc. Prin planul urbanistic zonal (PUZ) în România se asigura o dezvoltare urbanistică coerentă și integrată în România a […]

Noutăți Legislative 31 Martie 2023

Ordinul nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată   Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerţului, depune […]

Noutati Legislative 24 Martie 2023

Ordinul nr. 13/2023 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienţilor casnici   Nerespectarea de către client a obligaţiilor de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecinţe: a) plata de […]

Pavel Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică celei mai recunoscute ferme pentru producția de ouă de consum în sistem ecologic din România în vânzarea unui proiect finanțat din Fonduri Europene în domeniul agriculturii către un investitior român

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică celei mai renumite ferme pentru producția de ouă de consum în sistem ecologic din România în vederea încheierii unei tranzacții cu un investitior român, având că obiect un proiect finanțat din fonduri europene în România. Asistența juridică a constat în revizuirea contractului de vânzare-cumpărare părți sociale în […]

Cum îți poți proteja dreptul de proprietate intelectuală asupra platformei software dezvoltată de tine?

Dreptul de proprietate intelectuală în România protejează diferite forme de creații intelectuale, precum mărci, brevete de invenție, opere literare, opere artistice, chiar și programe pe calculator (software). În societatea contemporană, din ce în ce mai mulți dezvoltatori în domeniul IT din România continuă să evolueze în ceea ce privește dezvoltarea platformelor software în România. Având […]

Care este procedura de divizare a unei societăți comerciale în România?

Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, divizarea unei societăți în România se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi comerciale din România care îşi încetează existenţa între două sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă. Divizarea unei societăți comerciale în România se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăți comerciale […]

Noutăți Legislative 17 Martie 2023

Hotărârea nr. 198/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar   Cumpărătorului îi este interzis să aplice reduceri financiare şi comerciale sub formă de rabaturi comerciale. Sunt permise reducerile sub formă de remize şi risturne, […]

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asistă una dintre cele mai prestigioase companii germane din domeniul energiei și construcțiilor în legătură cu monitorizarea trimestrială a legislației din România

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații asistă una dintre cele mai prestigioase companii germane din domeniul energiei și construcțiilor în legătură cu monitorizarea trimestrială a legislației din România din domenii de interes pentru client, precum dreptul mediului, imobiliare și construcții, energie și resurse naturale, proprietate intelectuală, drept administrativ-fiscal în România și nu numai. Astfel, […]

Noutăți Legislative 10 Martie 2023

Decizia nr. 5/2023 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 16.927/4/2017*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile   Tribunalul Bucureşti – Secţia IV-a civilă a dispus, prin Încheierea din 28 septembrie 2022, în Dosarul nr. 16.927/4/2017*, la solicitarea apelantei-interveniente, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în […]